Bli frisk med humor!

pinnsvin humor

Humor er kanskje ikke noe vi tenker har noen form for effekt på helsen vår, men der tar vi faktisk helt feil. Det er nemlig noe som har blitt forsket på og det har blitt påvist gang på gang at jo mer humor en har, jo mindre stress opplever kroppen. Hvem skulle trodd at humor hadde en så stor effekt på helsetilstanden vår?

Humor er helbredende

Humor er noe som de fleste av oss kan sette stor pris på, det gir et avbrekk i hverdagen og gir oss muligheten til å virke lene oss tilbake og le høyt. Humor er tross alt noe som kan brukes til å bringe folk sammen, til å bryte isen i en ny setting eller til å muntre opp noen som kanskje er i dårlig humør.

Der er flere leger som har forsket utrolig mye på dette med humor og hva slags virkning den faktisk kan ha på kropp og sinn. Overlegen Stein Tyrdal er en av disse legene og han mener at absolutt alle har et stort potensiale til å ta i bruk sin humor som en helbredende funksjon. Tyrdal er nemlig overbevist om at humor har store helsegevinster, han har dermed nå kommet med to ulike bøker som handler om dette temaet, helse og humor.

svensk humorstripe

Tidligere er det blitt forsket på hvordan det å være deprimert, trist og lei vil påvirke helsen vår på en negativ måte. Dermed gir det også mening at det motsatte vil ha en positiv virkning på oss. Det spørres om hvordan en egentlig skal vite at det er noen direkte kobling mellom helsen vår og humor, men det er det allerede mye vitenskapelig dokumentasjon på. Kroppen vår er en fantastisk selvstyrt maskin som har en rekke selvhelbredende krefter og det viser seg at de aller fleste slike prosesser vil bli påvirket av humor og vår humoristisk sans på en positiv måte. Tyrdal er overbevist om dette og er overlege og kirurg på Dagkirurgisk Senter på Ullevål sykehus.

Humor påvirker stressnivået vårt

Det gjøres også mye forskning på hvordan stress påvirker kroppen vår og det er mye dokumentasjon som viser til at stress kan gi infeksjonssykdommer. Her kommer humor inn i bildet da det viser seg at humor modererer stressnivået vårt, det som dette betyr er at vi rett og slett tåler mer stress dersom vi har en humoristisk sans.

Dessverre er det sånn at vi lever i en verden og har en kultur hvor spøking, tull og tøys ofte blir koblet med useriøsitet. Det kan selvsagt forklare hvorfor det er så mange som jobber i helsevesenet som ikke er komfortable med å bruke humor når de er sammen med sine pasienter. Tyrdal er derimot en lege som ikke er redd for å bruke humor sammen med sine pasienter, han sørger for å bruke vennlig humor i jobbsammenheng, en type humor som blir oppfattet som vennlig av pasienten. Tyrdal kan også fortelle at han selv opplever at pasientene hans selv tar i bruk det som kalles for galgenhumor hver eneste dag.

pinnsvin humor

Forskes for lite på positivitet

Det er nesten all medisinsk forskning som fokuserer på elendighet, død og sykdommer, det er rett og slett forsket altfor lite på positivitet og dermed på humor. Dette er grunnen til at det ikke finnes god nok dokumentasjon til å klare å virkelig bevise at humor er en kilde til god fysisk helse. Dette vil til gjengjeld bety at det vil være mindre influensa eller mindre kredt, men det er heldigvis mange som jobber med å bevise dette.

Tyrdal sier selv at dersom han hadde vært en advokat, hadde han hatt en god sak når det kommer til denne forskningen. Det som er viktig å få frem her er det at det er rett og slett opp til oss mennesker, vi har nemlig et valg om å tenke negativt eller tenke positivt. For det er det vi selv velger å fokusere på, som vil påvirke oss mest, enten det er negativt eller positivt.